Team Coaching

Volgens Wikipedia is een team een (klein) aantal mensen (een groep), dat bij elkaar is gebracht, om één gemeenschappelijk doel te bereiken en het in grote lijnen eens is over de weg naar dit doel.
Behalve een gemeenschappelijk doel en een gedeelde visie over de aanpak, dienen de verschillende teamleden elkaar aan te vullen.
Voor het goed functioneren van een team, dienen er leden in het team te worden opgenomen, die in meerdere of mindere mate, dezelfde individuele belangen hebben, kortom: het teambelang dient te stroken met de verschillende individuele belangen.
Daarbij staat samenwerking centraal!
 
Het team bestaat dus uit een aantal individuen die samen moeten werken en elkaar aanvullen om een gemeenschappelijk doel te behalen. Dat klinkt eenvoudig maar juist in het individuele zit de uitdaging.
Ieder teamlid heeft zijn eigen patronen, ambities en talenten. Een goede samenwerking is pas mogelijk als ieder teamlid zijn eigen drivers en belemmeringen kent. Daarom is het dan ook van groot belang dat bij teambuilding eerst de aandacht uitgaat naar het individu.
Vragen als 'wie ben ik echt', 'wat ambieer ik', 'hoe passen mijn ambities in het teambelang', 'wat voel ik bij dit team', 'hoe pas ik in dit team' moet ieder voor zich beantwoorden. Dat vormt de basis voor het bouwen aan het team.
 
Mijn (team) coaching is er dan ook op gericht de teamleden inzicht te geven in het eigen gedrag maar ook in het eigen gedrag 'in de relatie tot de andere teamleden' en wat dat doet met het teambelang.
Pas als ieder teamlid zich bewust is van zijn of haar drivers en belemmeringen, het waarom achter je handelen, kan er gewerkt worden aan de relaties in het team. Dat zal niet alleen leiden tot een beter inzicht in wie je bent maar ook de prestaties van het team verbeteren.

 
Afbeelding invoegen